Aktiastiftelserna | Sparbanksstiftelserna

 

Nyland

Borgå
Bromarf
Ekenäs
Esbo-Grankulla
Hangö
Helsingfors
Ingå
Karis-Pojo
Kyrkslätt
Mellersta Nyland
Sibbo
Sjundeå
Tenala
Vanda

 

Åboland

Åbo-Pargas
Nagu
Korpo
Houtskär
Kimitoön

 

Österbotten

Jakobstad
Karlebynejden
Korsholm
Malax
Oravais
Petalax
Pörtom
Solf-Sundom
Vallgrund
Vasa
Vörå

Stiftelserna och Aktia Bank Abp

En stabil ägargrupp

De 20 första sparbanksstiftelserna grundades år 1993 när sparbanken Aktia blev ett sparbanksaktiebolag. Då fick sparbanksstiftelserna aktier i Aktia sparbank Abp och blev den största aktieägargruppen i banken. 

Avkastning ger understöd

I dag finns det ca 30 Aktia- och Sparbanksstiftelser som är utspridda över bankens verksamhetsområde. Stiftelserna äger en betydande del av aktierna i Aktia Bank Abp. De medel som stiftelserna delar ut i understöd härstammar i stor utsträckning från de dividender stiftelserna erhåller från Aktia Bank Abp.

För lokala satsningar

Antalet stiftelser växer stadigt i takt med att bankens geografiska verksamhetsområde utvidgas.
På detta sätt garanteras ett lokalt engagemang på de orter där banken har verksamhet.

 

Stiftelser för ett bättre samhälle

Stiftelsernas ändamål

Stiftelsernas ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner på orten. Stiftelserna förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparandet och genom att utdela understöd och donationer till mottagare verksamma inom stiftelsens verksamhetsområde. Stiftelserna samlar och tillvaratar därtill sparbanksrörelsens traditioner inom verksamhetsområdet.

För det sunda sparandet

Aktia- och Sparbanksstiftelserna värnar om det sunda sparandet. Vi vill uppmuntra till ett långsiktigt tänkande och sunt sparande.

Vår vision sträcker sig långt utöver sparandet av pengar. Den handlar lika mycket om att värna om miljön. Därför har stiftelserna gjort flera satsningar på olika miljöprojekt tillsammans med Aktia Bank Abp. Bland storsatsningarna hör projektet Ett Rent Östersjön, som administrerats av John Nurminens stiftelse. Projektets ändamål har varit att avsevärt minska på eutrofieringen i Östersjön genom kemisk avlägsning av fosfor vid det största vattenreningsverket i St.Petersburg. I oktober 2007 invigdes den nya anläggningen. Projektet har varit en stor framgång i miljöhänseende och man räknar med att anläggningen minskar på fosforbelastningen med ca 300 ton per år vilket motsvarar 5-8 % av hela finska vikens fosforbelastning.

Du kan läsa mera om projektet på webbsidan www.ettrentostersjon.fi

Hög puls är sunt

Vi tror också att barn och ungdomar kan röra på sig mycket mer än de gör idag. Spel och datorer i all ära men idrott och all slags utomhusverksamhet är goda fritidsalternativ. Därför stöder vi verksamhet som ger röda kinder.

Dessutom stöder vi kulturaktiviteter och hembygdsarbete. Om du vill söka ett bidrag ska du gå in på webbsidan för stiftelsen på din hemort.